Obnova bytových domov: Spôsob, ako predĺžiť panelákom životnosť
4 mins read

Obnova bytových domov: Spôsob, ako predĺžiť panelákom životnosť

Na jednej strane je rekonštrukcia bytových domov spôsobom, ako zatraktívniť vzhľad paneláku, no má tiež omnoho dôležitejší význam. Rekonštrukciou rozvodov či zateplením strechy a obvodového plášťa je možné predĺžiť životnosť budovám, ktoré majú svoje roky slávy dávno za sebou.

Na Slovensku bol prvý panelový dom postavený na konci 50. rokov. Odvtedy ich bolo postavených množstvo, pričom priemerná životnosť budov s panelovou konštrukciou sa odhaduje na 70 rokov. Komfort bývania v starých domov sa každým rokom zhoršuje, komplexná obnova bytových domov je preto nutná nielen kvôli záchrane samotnej budovy, ale je tiež riešením viacerých problémov spojených s bežným užívaním bytov.

Bytový dom
Bytový dom

Zateplenie ako základ komplexnej obnovy bytových domov

Rekonštrukcia panelákov môže mať rôzne podoby. V tom najideálnejšom prípade je obnova bytových domov komplexná. Znamená to, že sa naraz vymení a opraví všetko – od kanalizácie, spoločných rozvodov vody, cez výťah, až po vzhľad spoločných priestorov. Dôležité je tiež zateplenie vonkajšieho plášťa budovy, ktorým sa zvýši estetická hodnota paneláku a zlepší sa tepelná pohoda obyvateľov.

Bytové domy najviac ohrozuje korózia spojovacej výstuže medzi jednotlivými panelmi. V krajných prípadoch totiž môže viesť k vzniku trhlín v železobetónových konštrukciách, ktoré spôsobujú stratu súdržnosti medzi betónom a kovovou výstužou.

Izoláciou stien sa zabráni prenikaniu vlhkosti do konštrukcie a tým aj samotnej deštrukcií budovy. Sekundárnym efektom je šetrenie nákladov na zimné vykurovanie, keďže nedochádza k výraznému úniku tepla cez obvodové steny. V letných mesiacoch sú navyše takéto priestory príjemnejšie a minimalizovaný je aj vznik plesní.

Na zatepľovanie sa využívajú rôzne druhy materiálov. Najlacnejší je expandovaný polystyrén (EPS) s cenou približne 40 € za m3, tým najdrahším je extrudovaný polystyrén (XPS) v cene 120 € Pri výbere izolantov môžu majitelia bytov prihliadať na celkovú cenu rekonštrukcie, no dôležité je tiež myslieť aj na požiadavky protipožiarnej ochrany. Zo zákona je od výšky 22,5 metra na zateplenie nutné použiť minerálnu vlnu, preto sa v praxi často využíva kombinácia polystyrénu a MV.

Projekt musí vypracovať odborník

Pri obnove bytových domov sa často dodržiava základný postup – schválenie rekonštrukcie, určenie rozpočtu, vybavenie úveru na financovanie prác a tiež oslovenie architektonickej alebo projekčnej kancelárie, ktorá klientovi priradí konzultanta. Ten ako prvý vykoná audit stavu paneláka a určí, aký rozsah prác je nutné vykonať. Okrem toho tiež dokáže poradiť aj ohľadom možností financovania. Podporu rekonštrukcií bytových domov poskytuje napríklad aj Štátny fond rozvoja bývania na Slovensku. Dopredu treba myslieť aj na stavebné povolenie, ktoré udeľuje miestny stavebný úrad.

Pred samotnou obnovou je nutné mať vypracovaný kompletný projekt, ktorý obsahuje technické detaily, výkaz výmer s kontrolným rozpočtom stavby na základe vybraných materiálov a tiež návrh jednotlivých riešení. Výber realizačnej firmy je nutné starostlivo zvážiť a rozhodnúť sa z viacerých možností. Zlé zateplenie a zanedbaná kompletná rekonštrukcia dokážu bytový dom poškodiť ešte viac, ako keby sa žiadne práce nevykonali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *