6 mins read

Ktorí cudzinci majú nárok na verejné zdravotné poistenie?

Máte blízkeho z cudziny, ktorý chce pracovať na Slovensku? V tom prípade čítajte ďalej. Nasledujúce informácie vám totiž pomôžu zorientovať sa v právach cudzincov na zdravotné poistenie.

Stále viac cudzincov prichádza aj k nám na Slovensko, hlavným dôvodom je práca. Z toho im vyplýva nielen viacero povinností, ale aj práva. Jedným z nich je aj nárok na verejné zdravotné poistenie. To ale naše orgány neudelia automaticky úplne každému občanovi cudzej krajiny. Ak si však myslíte, že o cene a konkrétnych podmienkach získania verejného poistenia, rozhoduje štátna príslušnosť, ste na omyle.

Dôležité nie je ani to, či je cudzinec z krajiny, ktorá je členským štátom Európskej únie. Nárok na verejné zdravotné poistenie majú osoby s trvalým pobytom na Slovensko. Stačiť bude aj prechodný pobyt, no tieto osoby musia byť ekonomicky aktívne, na Slovensku sú teda zamestnané alebo pracujú na živnosť.

Kto má nárok na poistenie?

Okrem ekonomicky aktívnych osôb, právo na zaradenie do systému verejnej zdravotnej starostlivosti majú napríklad aj dôchodcovia, ktorí nepotrebujú byť zamestnaní, postačí im trvalý pobyt. Nárok na verejné poistenie bude mať cudzinec aj vtedy, ak pracuje na Slovensku, no zamestnáva ho zahraničný zamestnávateľ. V tomto prípade dokonca získa naše poistenie celá rodina. Rovnaká situácia nastáva aj pri cudzincoch, ktorí na Slovensku pôsobia ako diplomati, športovci, prípadne športoví tréneri. Nárok na poistenie vzniká aj zahraničným študentom vysokých škôl, a to odo dňa začiatku školského roka.

Cestovné poistenie nestačí

Zákon stanovuje, že cudzinec, ktorý získal v našej krajine trvalý pobyt, je povinný zaniesť na príslušnú pobočku potvrdenie o udelení trvalého pobytu, a to najneskôr do troch dní. V prípade, že cudzinec je na Slovensku zamestnaný, povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne prechádza na zamestnávateľa. Zamestnanec však musí o tomto fakte informovať príslušné orgány vo svojej vlasti. Pri odchode zo Slovenska mu bude vydaný špeciálny formulár, na základe ktorého mu bude aj doma poskytnuté zdravotné poistenie.

Niektorí cudzinci poistenie vôbec neriešia, spoliehajú sa buď na cestovné poistenie uzatvorené vo vlasti alebo na európsku kartičku poistenca. Odborníci však pred týmto ľahkovážnym prístupom varujú. Ani jedno im totiž neposkytne dostatočnú ochranu zdravia a života.

Výhody komerčného poistenia

Čo ale v prípade, že vaša blízka osoba nespadá do žiadnej z týchto možností? Obávať sa nemusíte, cudzincom, ktorí nemajú nárok na verejné zdravotné poistenie, slovenské poisťovne ponúkajú komerčné zdravotné poistenie. Každá poisťovňa má nastavené vlastné balíky služieb, no všeobecne možno toto komerčné poistenie rozdeliť na neodkladnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť.

Ako je jasné už z názvu, obe formy sa od seba líšia rozsahom ponúkaných služieb. Pri poistení neodkladnej zdravotnej starostlivosti je cudzincovi v prípade potreby zabezpečené len to najnutnejšie, ako ambulantná starostlivosť, liečba úrazu, náhlej choroby a akútnej bolesti. Zahrnuté je napríklad aj neodkladné zubné ošetrenie.

Čo zahŕňa komplexná zdravotná starostlivosť?

V rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti je rozsah služieb oveľa širší. Cudzinec si môže vybrať zo širokej ponuky poistných rizík, od rehabilitácie, cez preventívnu zdravotnú starostlivosť až po vakcináciu detí. Poistenie pre ženy počas tehotenstva, pôrodu i popôrodnej starostlivosti je možné uzavrieť napríklad u poisťovne ERGO. Tá svojim klientom garantuje aj poistenie liečebných nákladov v prípade akútnych zdravotných problémov nielen na Slovensku, ale v rámci celého územia Schengenského priestoru.

Nech si už cudzinec vyberie akékoľvek poistenie, každá poisťovňa by mala automaticky vystaviť špeciálne potvrdenie o zdravotnom poistení, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na to, aby úrady schválili takejto osobe pobyt na Slovensku.

Ako si vybrať poistenie?

Poistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti využívajú najmä cudzinci, ktorí sa plánujú na Slovensku zdržať krátkodobo, dojednať sa však dá aj na dlhšie. Pre osoby, ktoré chcú byť v našej krajine viac ako tri mesiace, respektíve žiadajú u nás o trvalý pobyt je určená komplexná zdravotná starostlivosť. Tento typ poistenia je vhodnou voľbou aj pre tých, ktorí síce nárok na verejné zdravotné poistenie zo zákona majú, no chcú byť v cudzej krajine poistení a chránení v plnom rozsahu.

Ako už asi tušíte, drahšie cudzinca vyjde poistenie komplexnej starostlivosti, no rozsah zahrnutých služieb tomu aj odpovedá. Okrem konkrétneho typu poistenia, o cene poistného v neposlednom rade rozhoduje aj samotný vek a celkový zdravotný stav cudzinca.

Kto nemusí získať ani komerčné poistenie?

Problémy so získaním komerčného poistenia môžu mať napríklad ľudia, ktorých trápia rôzne zdravotné komplikácie. V ústrety im vychádza napríklad vyššie spomínaná poisťovňa, ktorá umožňuje poistiť cudzinca i v prípade zhoršeného zdravotného stavu.

V každom ohľade, odborníci neodporúčajú o svojom aktuálnom zdravotnom stave klamať, ale radšej vyplniť zdravotný dotazník pravdivo. Môže sa totiž stať, že poisťovňa vaše klamstvo odhalí a z vyplatenia poistnej sumy nakoniec nebude nič.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *