Prelomte začarovaný kruh
2 mins read

Prelomte začarovaný kruh

Čoraz viac ľudí trávi podstatnú časť pracovného času za písacím stolom. Pre chrbát to značí trvalú záťaž, na ktorú reaguje stuhnutím svalstva. Pre zajatcov písacieho stola tú máme zopár rád a uvoľňujúcich cvikov.

Predovšetkým najdôležitejšie ja správne sedenie, kedy zadok sa dotýka operadla, predkolenie je asi na šírku dlane vzdialené od okraja stoličky. Panva je mierne sklopená dopredu a hrudná chrbtica je trvalo vystretá. Sedíme pričasto a priveľmi jednotvárne. Rozhodne sa musíte pokúsiť meniť pri rôznych činnostiach v priebehu dňa spôsob sedenia. Napríklad pri čítaní si z času na čas oprite chrbát. Pri písaní sa predkláňajte s rovným chrbtom. Pri telefonovaní striedavo seďte a stojte. Premyslite si, ktoré práce by sa dali robiť aj postojačky.

Foto by: http://www.sxc.hu/photo/272252
Foto by: http://www.sxc.hu/photo/272252

1. cvičenie

Pozostáva z toho, že si vzpriamene a bez opory sadnete na stoličku. Ruky zodvihnite do úrovne pŕs, zakliesnite do seba prsty a mocne ťahajte od seba. Predlaktia držte vodorovne, ramená sú napnuté nadol a pohľad smeruje priamo. Vydržte niekoľko sekúnd, potom povoľte. Dbajte na pravidelné dýchanie. Zopakujte cvičenie aspoň 5-krát.

2. cvičenie

Vzpriamene sa posaďte. Ľavá ruka leží uvoľnene na stehne alebo drží bočnú hranu stoličky, aby mohla ťahať ľavé plece nadol. Hlavu nakloňte doprava. Pravú ruku položte ponad hlavu na ľavý spánok, čím pomôžete ťahu. Pozíciu držte 5 až 7 sekúnd, pritom pravidelne dýchajte. Ruky uvoľnite a vráťte sa do východiskovej polohy. Cvičenie opakujte na opačnú stranu. Natiahnutie krčného svalstva zopakujte 6-krát.

3. cvičenie

Rovno sa posaďte, neopierajte sa. Upažte, ruky skrčte v lakťoch a koncami prstov sa dotknite pliec. Teraz robte lakťami krúživé pohyby. Najprv opisujte malé, potom čoraz väčšie a väčšie kružnice, prsty pritom zostávajú na pleciach. Hlavu a chrbát držte rovno. Krúžte dopredu, dozadu, súčasne a v protismere. Ukončite cvičenie a uvoľnene vytraste celé ruky.

Využite nový prílev energie a potom s elánom znova do práce!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *